Растеж и делене на растителната клетка

0
225

Клетката притежава допълнителни свойства освен полупропускливостта, движението и дразнимостта на цитоплазмата, които показват, че тя е жива градивна единица на растителния организъм.

Това са свойствата й да нараства и да се дели. Младата растителна клетка е с малки размери и е изпълнена с цитоплазма, в центъра на която е разположено ядрото. През цитоплазмената мембрана в нея постъпват хранителни вещества, клетката се храни. Отначало се образуват няколко малки вакуоли с вакуолен сок и клетъчната ципа се разтяга. По-късно те се сливат в голяма вакуола, като цитоплазмата и ядрото променят положението си.

Клетки с различна възраст можем да наблюдаваме във власинки от тичинките на традесканция. Основата на всяка власинка е изградена от удължени клетки с големи вакуоли, а младите клетки са към върха. В някои части на растенията, например към върха на корена и стъблото, младите клетки се делят непрекъснато.

Деленето на клетката се извършва по два начина, просто и сложно делене. По-рядко се наблюдава простото делене. При него ядрото се удължава и се прищъпва на две части. След това между тях се образува нова клетъчна ципа, която разделя и цитоплаз- мата на две. Така от 1 клетка се образуват 2 нови клетки.

Широко застъпено е сложното делене на клетката. То започва с уголемяване на ядрото, в което ясно се забелязват удвоени хромозоми. Ядрената мембрана се разтваря и хромозомите се преместват, като най-после едната половина от тях отива на единия край на клетката, а другата – на противоположния кран. На двата полюса хромозомите образуват две нови ядра. През това време в цитоплазмата се образува преграда, която разделя клетката на 2 нови клетки с по 1 ядро. клетка

Клетките, които изграждат ципата на лук, са еднакви по форма и устройство. Те са допрени плътно една в друга и предпазват люспите от повреда. Тези клетки образуват тъкан, наречена покривна. Покривна тъкан имат листата и другите растителни части.

Клетките от месестата част на домата са също с еднаква форма и служба. В тях са натрупани хранителни вещества. Те изграждат основната носеща тъкан. Такава тъкан имат и другите органи на растението. Група от клетки, които имат еднакво устройство и служба, образуват тъкан. Различните тъкани изграждат органите на растението (корен, стъбло, лист и цвят). Всеки орган извършва определена служба в живота на растението. Растителните органи са свързани и си взаимстват, като така заформят растителния организъм.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР