Алкохолна зависимост симптоми и лечение

0
19

Алкохолната зависимост известна още като алкохолизъм е поведенческо и  медицинско заболяване. Характерно е прогресиращото му протичане.

Алкохолът е вреден за някои органи. Приемът на алкохол е обвързан с повишен риск от смъртност или дълготрайни увреждания на тялото. Централната нервна система принадлежи към онази система, на която алкохолът оказва най- интензивно влияние. Той води до промени в мозъчната функция поради голямата си разтворимост, се разтваря в мозъчната тъкан. В следствие на алкохола може да настъпи до така наречения “синдром на зависимостта”. При него степента на зависимост не е толкова тежка, както при опияняващите дроги.

Алкохолът въздейства на човешките функции по следния начин:

 • Сетивни функции. Функциите като чуване, говорене, виждане, обоняние се забавят след въздействието на алкохол.
 • Памет. Влияе най- много на краткотрайната памет. Може да се достигне до пълна загуба на паметта при по- тежки случаи на зависимост.
 • Други органи. Редовната употреба на алкохол уврежда сърцето. Ускоряване на сърдечния ритъм, а това повишава кръвното налягане.
 • Настроение. При повишено ниво на алкохол в организма може да настъпи депресия и агресивно поведение.
 • Наследственият материал и зародишът. При човек не е доказано влиянието върху семенниците, но от опитите при гризачи се наблюдава увреждане на тяхното поколение.

Често срещани причини за възникване на алкохолизъм

 • Семейство и околна среда. Изследване показва, че 27% от зависимите са имали баща- алкохолик, а 6 майка- алкохоличка. Това доказва една от причините за влиянието на околната среда към зависимостта.
 • Депресия. Хората страдащи от депресия са склонни да злоопотребяват често с алкохол.
 • Социокултурно влияние. Практическата полза от алкохолът повишава консумацията му в обещството и може да доведе до редовна злоупотреба поради въздействието му.

Той е виновен за повече от 60 вида болести и травми на организма. Най- често срещаните увреждания от алкохолизъм са:

 • Патологично алкохолно опиване. Психична промяна на разума с халюцинации и илюции. Болните които реагират по този начин са в силна възбуда или физически изморени.
 • Хроничен алкохолизъм. Той води до физична и психична зависимост. Характерно е да се наблюдава рязка промяна в настроението. Болните от този тип болест често страдат от пневмонии, бронхити и трахеити.

Лекуването на алкохолизъм е от много голямо значение, защото алкохолът повиша рискът от смърт. Най- срещани са следните симптоми:

 • Ненормално поведение при консумиране на алкохол.
 • Трудност при контролиране на изпитото количество.
 • Голямо нетърпение към консумацията на алкохол.
 • Често при въздържание на алкохол се

Лекуването е възможно само ако пациентът иска да бъде излекуван. Лекуването на болният включва комбинация от поведенческа и медикаментозна терапия. От голямо значение играе ролята на близките на лекуващия се.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР